Close
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΤΑΪΚΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

(+30) 22960 32191

Δευτέρα - Παρασκευή 8:30πμ - 2:30μμ

info@ntaikos-logistika.gr

3 Απριλίου 2023

Φορολογικές δηλώσεις: Οδηγός για τους νέους κωδικούς

Ξεκίνησε και για φέτος η διαδικασία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων καθώς το απόγευμα της Παρασκευής άνοιξε η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για 9 εκατομμύρια υπόχρεους.

Καθώς μάλιστα έχουν προστεθεί νέοι κωδικοί στο έντυπο Ε1 θα πρέπει οι φορολογούμενοι να είναι προσεκτικοί ώστε να αποφύγουν επιβαρύνσεις και έξτρα χρεώσεις φόρων, αλλά και να “κλειδώσουν” εκπτώσεις φόρου έως 2.200 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των δηλώσεων θα πρέπει να αποπληρωθεί σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη στο τέλος Ιουλίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2024. Όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο θα έχουν έκπτωση 3%.

Τα σημεία προσοχής

Ειδικότερα, τα σημεία που χρήζουν προσοχής κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων είναι τα εξής:

  • Οι κωδικοί 327-328 του Ε1 συμπληρώνονται από εκείνους/ες που υποβάλλουν για πρώτη φορά δήλωση με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ώστε να υπολογιστεί η προκαταβολή φόρου μειωμένη κατά 50%.
  • Επίσης οι νέοι επιτηδευματίες πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 023-024 για να διασφαλίσουν μείωση κατά 50% στο πρώτο φορολογικό κλιμάκιο, δηλαδή. από το 9% να πάει στο 4,5%.
  • Οι κωδικοί 023-024 θα πρέπει να συμπληρωθούν από φορολογούμενους/ες που έχουν κλείσει το 70ό έτος της ηλικίας τους αλλά και όσοι/ες κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, ώστε να απαλλαγούν από την κάλυψη του 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές αποδείξεις.
  • Επίσης οι κωδικοί 013-014 συμπληρώνονται από όσους/ες είναι 65 ετών και άνω για να έχουν έκπτωση 30% στα τεκμήρια διαβίωσης.

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι:

  • Έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ θα έχουν οι φορολογούμενοι που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές πληρωμές για αμοιβές σε 20 κατηγορίες επαγγελματιών παροχής υπηρεσιών στους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων υδραυλικοί, ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, επιτηδευματίες που πραγματοποιούν εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων, ξυλουργοί, δικηγόροι κ.α. Οι δαπάνες δηλώνονται στον κωδικό 049-050 του εντύπου Ε1 μαζί με τις υπόλοιπες αποδείξεις.
  • Μετρούν εις διπλούν για τη κάλυψη του 30% του εισοδήματος με αποδείξεις οι δαπάνες με ηλεκτρονικό χρήμα για αμοιβές σε ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές και ποδολόγους. Δηλώνονται στον κωδικό 049-050 του εντύπου Ε1 μαζί με τις υπόλοιπες αποδείξεις.
  • Απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος ύψους 400-650 ευρώ οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 2.000.000 ευρώ που αύξησαν τις θέσεις πλήρους απασχόλησης προσλαμβάνοντας νέους εργαζόμενους στο τελευταίο τρίμηνο του 2022

Αλλαγές στο νέο έντυπό Ε1

Παράλληλα στο νέο Ε1 υπάρχουν μια σειρά από αλλαγές. Συγκεκριμένα εκείνες που αφορούν πολλούς φορολογούμενους είναι οι εξής:

1. Νέοι κωδικοί 387-388: Συμπληρώνεται η εφάπαξ αποζημίωση που καταβάλλεται στην αλλοδαπή από οποιονδήποτε αλλοδαπό φορέα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης, όταν έχει και η Ελλάδα δικαίωμα φορολόγησης.

2. Νέοι κωδικοί 063-064. Συμπληρώνονται οι χρηματικές δωρεές προς τα κοινωφελή ιδρύματα και τις εγγεγραμμένες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Για τις δωρεές αυτές, το ποσό του φόρου μειώνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς αυτούς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 19 του ΚΦΕ. Το συνολικό ποσό των δωρεών στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του φορολογητέου εισοδήματος (παρ. 1 αρ. 19 ΚΦΕ)

3. Νέοι κωδικοί 035-036: Συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 (Α ́103).

4Καλλιτέχνες χωρίς τέλος επιτηδεύματος. Φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, οι οποίοι είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2010 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, εφόσον:

  • είχαν, πριν από τη διακοπή και έχουν, μετά τη νέα έναρξη εργασιών, δηλώσει στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναφερόμενους στην κοινή υπουργική απόφαση της περ. γ) του ίδιου άρθρου, και
  • η επανέναρξη εργασιών γίνεται έως και τις 30.6.2023. Όσα φυσικά πρόσωπα υπαχθούν στη ρύθμιση της παρούσας, θεωρούνται δικαιούχοι χρηματοδότησης καθεστώτος ενίσχυσης του Έργου με κωδικό 16715 που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

5. Καλλιτέχνες με μειωμένο τέλος επιτηδεύματος. Φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, καταβάλλουν μειωμένο τέλος επιτηδεύματος ποσού 400 ευρώ κατ’ έτος, εφόσον έχουν δηλώσει στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναφερόμενους στην κοινή υπουργική απόφαση της περ. γ) του ίδιου άρθρου.

Πηγή News247